16/F, Xiu Hua Commercial
Building,211-213 Jaffe Road,
Wanchai, Hong Kong


T: (852) 3151 7697